Krogen Stora Gungan

Historia

På bottenvåningen, det första man möts av när man anländer till Stora Gungan, kan besökaren förnimma en 1880-tals stadskrog med skänkrum och möbler från förra sekelsskiftets bolagskrogar. Här sitter den gamla goda måltidsmiljön i väggarna. Bolagskrogen no 7, Vackra Klara kallad, vid Roslagstorg har fått bidraga med stolar, bord, bardisk och andra originaldetaljer. Även Dambergs 3:e klass krog vid David Bagares gata har lämnat spår efter sig i form av stolar och bord.

År 1725 upprättades Stora Gungan som en arrendegård under Enskede gård utanför Stockholm, som idag är Sandsborg. Namnet fick den efter den sanka mark, så kallat gungfly, som omgav den och som resulterade i att marken gungade när man nalkades husen.

Redan på 1700-talet förekom utskänkning på gården som tjänade som skjutshåll på vägen mellan Stockholm och Dalarö. Vid skjutshållen bytte man hästar och inmundigade uppfriskande och stärkande dryck. Namnet Stora Gungan förekommer även i en av Fredmans epistlar varför det finns anledning att tro att Bellman och hans följeslagare ibland besökte området för att förlusta sig.

Byggnaden som nu används som kroglokal stod klar 1801 och tjänade från den tiden och framåt som gårdens manbyggnad. 1969 monterades huset ned och forslades till Skansen för att återuppbyggas där. 1975 stod det åter uppståndet och berett att ta emot besökare, dock i något förminskat skick eftersom mittenvåningen numera saknas.

Krogen Stora Gungan AB
Telefon: 08-660 66 01 | E-post bokningar: bokning@storagungan.se | E-post övriga ärenden: mail@storagungan.se
Box 27807 | Organisationsnr: 556447-0945 | Bankgiro: 5380-3714